FANDOM


Chapter-1-legendicon 2Chapter-2-legendicon 2Chapter-3-legendicon 2Chapter-4-legendicon

Może z odpowiednio silną wiarą, jesteś w stanie nawet oszukać śmierć
 
— Joey Drew, rozdział 4


Joey Drew - właściciel wytwórni kreskówek Sillyvision, która mieści się w Joey Drew Studios. Producent kreskówek o przygodach Bendy`ego, reżyser ogólny animacji i dźwięku. Kontrolował jakość produktów Niebiańskich Zabawek oraz budowę Krainy Bendy`ego. Napisał książkę pod tytułem "Iluzja Życia" oraz nagrał dwie wiadomości na kasetę, które można znaleść w Joey Drew Studios.

Wędrujący Bendy - ikona Pojawienia

Rozdział 1: Ruchome Obrazki

Już na samym początku gry protagonista otrzymuje list nadany przez Joey`go. Później Henry podczas swoich krótkich monologów, zwraca się bezpośrednio do Joey`go. Mówi o nim także Wally w swoim nagraniu na kasetę.

Rozdział 2: Stara Piosenka

Chociaż nie można znaleść żadnej wiadomości autorstwa Joey`go, to jest on wspomniany przez swoich pracowników: Sammy`ego i Normana.

Rozdział 3: Wzloty i Upadki

W Korytarzu Ścieżki Demona znajduje się jego kaseta. Joey zostaje także wspomniany przez Shawna, Susie, a nawet samego Henry`ego.

Rozdział 4: Wielkie Piękności

W Pokoju Konserwacji można znaleść kolejną kasetę Joey`go. Poza tym pojawia się w nagraniach Susie i Bertruma.

Projektor - ikona Cytaty

Rozdział 1

Oryginał:

Dear Henry,

It seems like a lifetime since we worked on cartoons together. 30 years really slips away. Doesn`t it? If you`re back in town, come visit the old workschop. Ther`s something I need to schow you.

Your best pal, Joey Drew

Tłumaczenie:
Drogi Henry,

Czuje jakby wieczność minęła gdy wspólnie pracowaliśmy nad kreskówkami. 30 lat naprawdę szybko umyka nieprawdaż? Jeżeli znów będziesz w mieście to koniecznie wpadnij do starego warsztatu. Jest tutaj coś co muszę Ci pokazać.

Twój najlepszy kumpel - Joey Drew

Rozdział 3

Oryginał:

There's nothing wrong with dreaming. Wishing for the impossible is just human nature. That's how I got it started. Just a pencil and a dream. We all want everything without even having to lift a finger. They say you just have to believe. Belief can make you succeed. Belief can make you rich. Belief can make you powerful. Why with enough belief, you can even cheat death itself. Now that... is a beautiful, and positively silly thought.
Tłumaczenie:
Nie ma nic złego w posiadaniu marzeń. Życzenie sobie niemożliwego jest po prostu w ludzkiej naturze. Tak właśnie zaczynałem. Z ołówkiem i marzeniem. Chcielibyśmy mieć wszyscy bez kiwnięcia palcem. Mówią, że wystarczy uwierzyć. Wiara może sprawić, że osiągniesz swój sukces. Wiara może sprawić, że będziesz bogaty. Wiara może sprawić, że będziesz wielki. Może z odpowiednio silną wiarą, jesteś w stanie nawet oszukać śmierć. Teraz... to tylko piękna i naiwna myśl.

Rozdział 4

Oryginał:

I believe there's something special in all of us. With true inner strength, you can conquer even your biggest challenges. You just have to believe in yourself and remain honest, motivated, and above all, who you really are. Ok, let's stop it right there. I can only do so many takes of this trash a day. And tell the guys in writing I want more use of the word dreaming in every message. Keep railing on that, get it? Dreaming! Dreaming! Dreaming! People just eat up that kind of slop. Hmm what? It's still on? Well, turn it off, damn it!

Tłumaczenie:

Wierzę, że w nas wszystkich jest coś specjalnego. Z prawdziwą wewnętrzną siłą, możesz sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Musisz tylko wierzyć w siebie i pozostać szczerym, zmotywowanym i będącym ponad wszystkimi, kimś, kim naprawdę jesteś. Dobra, skończmy to. Potrafię tylko produkować te śmieci. I mówić piszącym ludziom, że chcę częściej używać słowa "marzyć" w każdej wiadomości. Trzymaj się tego jak poręczy, załapałes? Marzenia! Marzenia! Marzenia! Ludzie dosłownie się odżywiają brejami takimi typu. Hm, co? To wciąż jest właczone? Dobra, wyłącz to, niech to szlag!

Borys - ikona Ciekawostki

  • Joey ma tendencję do zrabniania imion, czym wprawia w irytację Bertruma. Nawet "Joey" jest tylko nieformalną wersją imienia "Joseph" lub "Joel"
  • Nazwisko Drew tłumaczy się jako przeszła forma czasownika "rysować"
  • Imię Joey może nawiązywać do słowa "joey", którym slangowo określa się nierozgarniętą, nierozsądną osobę

ButchersGangPoster Galeria

JoeyDrew3
JoeyDrew4